เหตุใดการยื่น UCC จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มคะแนนเครดิตธุรกิจ

เหตุใดการยื่น UCC จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มคะแนนเครดิตธุรกิจ

คำว่ายื่น UCC เป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อเกี่ยวข้องกับรายงานเครดิตธุรกิจรับจดทะเบียนบริษัท  บทความนี้จะให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับคำนี้ และยังสะท้อนถึงผลที่ตามมาของการมีอยู่ของคำนี้ในรายงานเครดิตธุรกิจ

การยื่น UCC

การยื่นแบบ UCC เป็นประกาศทางกฎหมายที่เจ้าหนี้ยื่นเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยของพวกเขาต่อทรัพย์สินที่ลูกหนี้เป็นเจ้าของ เจ้าหนี้จำเป็นต้องยื่นเอกสารทางกฎหมายนี้กับเลขาธิการของรัฐซึ่งระบุอย่างชัดเจนถึงบุคคลที่ยืมเงิน การยื่น UCC สามารถเรียกได้ว่าเป็นเอกสารที่น่าสนใจหรือภาระผูกพันสำหรับสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ใช้

ความหมายของ UCC คืออะไร?

คำว่า UCC เป็นตัวย่อของ Uniform Commercial Code รหัสนี้ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อให้การขายและการเช่าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ สอดคล้องกัน เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การโพสต์จากบุคคลภายนอกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการออกกฎหมายที่สามารถควบคุมธุรกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ UCC เป็นกฎหมายหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ

มีบทความ 11 บทความที่รวบรวมไว้ใน UCC และบทความทั้งหมดกล่าวถึงภาษาของธุรกรรมทางธุรกิจประเภทต่างๆ บทความทั้งหมดเหล่านี้ดึงดูดความต้องการของผู้ให้กู้หรือลูกหนี้บางประเภท และการยื่น UCC นั้นมีกรอบตามนั้น

การยื่น UCC มีผลกระทบต่อคะแนนเครดิตของธุรกิจอย่างไร?

UCC-1 ใช้สำหรับปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย ในสถานการณ์เช่นนี้ ทรัพย์สินของทรัพย์สินอย่างหลังจะถูกยึดหรือขายหรือเรียกคืนตามจำนวนเครดิต หากรายงานเครดิตธุรกิจแสดงการยื่น UCC ไว้ มันจะเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนแก่เจ้าหนี้ว่าธุรกิจกำลังดำเนินการทางการเงินได้ไม่ดีนัก

Doc.u.search มีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งช่วยลูกค้าในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยื่น UCC

ที่มา: ArticlesFactory.com