ตลท. เข้าจดทะเบียน TENCENT DR ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TENCENT80”.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะนำใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ของบริษัท Tencent Holdings Limited (TENCENT DR) ที่ออกโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TENCENT80” ในวันที่ 26 เมษายนนี้ รับจดทะเบียนบริษัท

Tencent Holdings Limited เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก โดยส่วนใหญ่ให้บริการด้านการสื่อสาร เช่น WeChat ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดของจีน ในขณะที่ให้บริการสำหรับภาคธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมเครือข่ายสังคม ฟินเทค ธุรกิจบันเทิงและเกม และระบบการชำระเงิน ในประเทศจีน. การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ของ TENCENT80 จัดสรรให้กับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2565

DR ให้ทางเลือกแก่นักลงทุนในการกระจายพอร์ตไปต่างประเทศอย่างสะดวกสบายผ่านตลาดหุ้นไทย นักลงทุนสามารถซื้อขาย DR ในสกุลเงินบาทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ที่มีอยู่ โดยมีค่าธรรมเนียมคล้ายกับการซื้อขายตราสารทุนไทย โดยไม่มีช่วงพัก

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/