ไทยจัดแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม.

กรุงเทพฯ (นท) – กรมการค้าต่างประเทศส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรมผ่านสถาบันนวัตกรรมสินค้าเกษตร

ขณะนี้ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประมาณ 700 รายการ สถาบันพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่เพื่อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับลูกค้า รับจดทะเบียนบริษัท

สินค้าเกษตรนวัตกรรมกว่า 60 รายการ ซึ่งรวมถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ได้รับการคัดเลือกโดย Agricultural Product Innovation (APi) จากผู้ผลิต 16 ราย และขณะนี้ได้จัดแสดงในงาน APi Festival ที่งาน Big C ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ราชดำริ กรุงเทพฯ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเหล่านี้ในศูนย์การค้าที่ทันสมัย ​​และสร้างการรับรู้สินค้าเหล่านี้ในกลุ่มคนไทยและนักท่องเที่ยว

จำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม
เช่นเดียวกันที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี รัชดา ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 มิ.ย.

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนจัดงานในลักษณะเดียวกันนี้ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลในจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อแนะนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมแก่ลูกค้าต่างประเทศ คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยทัดเทียมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/