Digital Thailand Big Bang 2019: ความเชื่อมโยงของอาเซียน.

กรุงเทพฯ (นท) – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” นิทรรศการระดับนานาชาติที่มุ่งสนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประโยชน์รอบด้านและส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รับจดทะเบียนบริษัท

“Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในงานดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ได้มอบรางวัลนายกรัฐมนตรีให้แก่บุคคลดีเด่นและกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปัจจุบันและความเชื่อมโยงของอาเซียน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียน

จำเป็นต้องส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลก เทคโนโลยีดิจิทัลต้องเอื้อประโยชน์ทุกกลุ่ม จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับภาคธุรกิจ

รัฐบาลยังคงนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในทุกด้านตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มภาคภูมิ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังเป็นประเด็นสำคัญและรัฐบาลได้ทำงานเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่างๆ เช่น การหลอกลวงการลงทุนและกรณีการฉ้อโกง ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

นายกฯ ย้ำวันนี้ต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

รัฐบาลกำลังดำเนินการในเรื่องนี้ โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับที่ 40 ของโลกจากทั้งหมด 140 ประเทศ จากการจัดอันดับ “Global Competitiveness Index 4.0” ของ World Economic Forum (WEF) เมื่อปีที่แล้ว

เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงภาคการธนาคารในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย รัฐบาลได้ส่งเสริมโครงการเมืองอัจฉริยะและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคการเกษตรตั้งแต่การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด และวางระบบBig Dataเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยปรับปรุงการจัดการน้ำ สามารถนำไปปรับปรุงงานบริหารและการบริการของรัฐบาลได้ด้วยเพราะรัฐบาลต้องรับฟังความรอบด้าน

นายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่า สิ่งสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในการติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถริเริ่มและพัฒนาสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต อีกทั้งยังต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการในประเทศ

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/